แชร์โพสนี้

      จากกรณีเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้างชั่วคราว ขู่ลาออกยกกระทรวงในวันที่ 30 ก.ย.นี้ เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่อนุมัติอัตราข้าราชการครั้งใหม่ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 10,992 อัตรา  โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) นำตำแหน่งว่างที่มีอยู่และตำแหน่งที่จะว่างในอนาคตมาบริหารจัดการแทนนั้น
 
      โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.) กล่าวว่าตำแหน่งที่ สธ. ขอให้พยาบาล จำนวน 10,992 อัตราเป็นการขอในระยะเวลา 3 ปี ไม่ใช่การบรรจุในปีเดียว ซึ่งขณะนี้มีอัตราว่างอยู่ 11,026 ตำแหน่ง ซึ่งอัตรานี้ไม่ใช่แค่พยาบาลอย่างเดียว แต่รวมถึงเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร วิชาชีพสาธารณสุขทั้งหมด แต่ สธ. มีบุคลากรทั้งหมดอยู่ประมาณ 4 แสนคน ซึ่ง 10,000 จาก 4 แสน คือ ประมาณ 5% เท่านั้น คปร. จึงเห็นว่า สธ. น่าจะนำมาบริหารอัตราว่างให้เหลือน้อยที่สุด โดยหลังจากบริหารจัดการภายในแล้วคาดว่าจะลดเหลือประมาณ 2 – 3% ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้มาก พอมติ ครม. ออกมา ท่านก็ส่งโน้ตให้กับตนทันที ระบุ เราต้องบริหารจัดการให้เต็มที่ก่อนแล้วขาดแค่ไหนอย่างไร หรือมีปัญหาก็ขอไปใหม่ได้
 
 
     คุณปุญญิศา วัจฉละอนันท์ เลขาธิการสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า การตัดสินใจบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการประจำจะขึ้นอยู่ที่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตนเองเป็นเพียงคนใต้บังคับบัญชา อย่างไรก็ดียอมรับว่าในปีนี้ (พ.ศ. 2560) ยังไม่มีอัตราที่ชัดเจนว่าในปีนี้จะมีการบรรจุพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว เป็นข้าราชการประจำทั้งสิ้นจำนวนกี่ตำแหน่ง ซึ่งคาดว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งต่อไปนี้ คงมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณามากขึ้น เพราะได้รับรู้ถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว
 
 
     ขณะที่  ผ.ว.อธิวัฒน์ กุลวงษ์ เลขาธิการเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว อธิบายว่า พยาบาลซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต่างต้องการความมั่นคงในอาชีพการงาน เงินบำนาญ รวมทั้งสวัสดิการรักษาพยาบาลของตนเองและบุคคลในครอบครัว จึงต้องการได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการประจำ ซึ่งตนเองคิดว่ายังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเหล่าพยาบาลอีกด้วย เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ทำให้รู้สึกว่าเลยจุดที่เรียกว่าน้อยใจมาแล้ว
 
     ส่วนประเด็นที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าพยาบาลขู่จะลาออกทั้งประเทศ หากไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ตนเองรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าขู่ เพราะทุกวันนี้พยาบาลต่างรู้สึกเหนื่อยกับภาระงาน และสิ่งที่ต้องพบเจออยู่ จนเลยจุดที่เรียกว่าน้อยใจมาแล้ว แต่ทั้งนี้เหตุผลเดียวที่จะเป็นผลกระทบในระยะยาวคือประชาชน หากว่าวันข้างหน้าพยาบาลลูกจ้างหายไปจากระบบรัฐฯ จริงๆ
 

“ควรบรรจุลูกจ้างพยาบาลชั่วคราวเป็นข้าราชการ” ความคิดเห็นจากผู้ชมรายการ ระบุว่า ควรบรรจุ 81% และคิดว่าอันตราย ไม่ควรบรรจุ 19%

————————————————————————————————————

ดีเบต (Debate) โต้เหตุผล ค้นความจริง

“ดีเบต เพราะเราเชื่อว่า เหตุผล และ ความจริง จะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น”

[ พิเศษสุด ] ผู้ชมสามารถร่วมดีเบตระหว่างออกอากาศสดในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ​​​ทางช่อง 3  และช่อง 33 HD เวลา 16.40 – 17.00 น. จันทร์ – ศุกร์ ผ่านทาง 3 ช่องทาง
1. Facebook @bectero.tv
2. YouTube.com @BECTERO.TV
3. Official LINE เรื่องเล่าเช้านี้
 
ผู้ดำเนินรายการ : สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ ( นิ้วกลม )
ชมสดพร้อมกันผ่าน Facebook Live และ YouTube Live “ BECTERO.TV “
และชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์  www.bectero.tv