แชร์โพสนี้

10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปี 2559
1.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The New Blood)
2.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Progress)
3.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ทีม Spinal)
4.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (Ceo Mission)
5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ทีม RoboAC สัมปันโน)
6.มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทีม TMPSL impossible)
7.มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ทีม BS-CE)
8.มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (ทีม INN.DRAGON NSRU ROBOT DC)
9.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ทีม Spinal.ID.ED)
10.สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ทีม Robot Repair)
สมรภูมิไอเดีย

สมรภูมิไอเดีย BrainChild tv3 สิ่งประดิษฐ์มากประโยชน์ที่จะทำให้ท่านต้องร้อง ว้าว ออกอากาศทุกเช้าวันเสาร์ เวลา 9.00 – 9.30 น. ติดตามชมได้ทางช่อง 28