แชร์โพสนี้

รายการสมรภูมิไอเดีย กับเทปพิเศษ ที่ทางรายการจัดทำขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและเฉลิมฉลองปีมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบรอบ 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องด้วยในพระอัจฉริยะภาพ และพระราชดำรัสต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล้วนแล้วก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ผลักดันนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของพสกนิกรชาวไทย จนเป็นที่มาของการนำเสนอรายการสมรภูมิไอเดียในวันนี้ กับ …

“เรื่องราวบันดาลคน ดลบันดาลแรงใจ จากรัชกาลที่ ๙”

Break  1  เรื่องราว “ การให้ ”  :: คุณเอก วิชัย   จงประสิทธิ์พร ครูลุ้ย เต็กสงวน

 “เรื่องราวบันดาลคน ดลบันดาลแรงใจ จากรัชกาลที่ ๙”  เรื่องแรกของสัปดาห์นี้ .. เป็นพรอันประเสริฐ ที่พระมหากษัตริย์ไทย ทรงเป็นแบบอย่างแด่พสกนิกรชาวไทย ด้วยเรื่องราวของการให้ .. ไม่ว่าจะเป็นการให้การศึกษา การให้ความรู้ การให้โอกาส ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วคือการให้ … และเรื่องราวที่จะนำเสนอต่อไปนี้ ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ของการให้ และผู้ให้ที่ดี


Break  2  เรื่องราว “ เสียสละ ”  :: คุณดุ๊ก ภาณุเดช   วัฒนสุชาติ  ด.ต.มานะ จอกโคกสูง

“เรื่องราวบันดาลคน ดลบันดาลแรงใจ จากรัชกาลที่ ๙”  กับ เรื่องราวแห่งความเสียสละ ที่มีต่อผู้อื่น ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงตนอยู่ในสังคม เพื่อความเป็นสุขของทั้งส่วนตน และส่วนรวม ดั่งเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจนี้


Break  3  เรื่องราว “ เสรีภาพ ”  :: รายการสมรภูมิไอเดีย 

“เรื่องราวบันดาลคน ดลบันดาลแรงใจ จากรัชกาลที่ ๙”  ซึ่งถือได้ว่าพระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์และนวัตกรรมไทย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น รายการสมรภูมิไอเดียได้ใช้ “เสรีภาพ” ของสื่อสารมวลชน นำเสนอข้อมูลและสาระประโยชน์ต่างๆ มากมายเพื่อประชาชนชาวไทยชาวไทย โดยหวังเพียงแค่พื้นที่เล็กๆ แห่งนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้นักคิด นักประดิษฐ์ เยาวชนไทยได้นำความรู้เหล่านี้ ไปคิดพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติ สืบต่อไป

สมรภูมิไอเดีย

สมรภูมิไอเดีย BrainChild tv3 สิ่งประดิษฐ์มากประโยชน์ที่จะทำให้ท่านต้องร้อง ว้าว ออกอากาศทุกเช้าวันเสาร์ เวลา 9.00 – 9.30 น. ติดตามชมได้ทางช่อง 28