แชร์โพสนี้

รายการสมรภูมิไอเดีย นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ หลอดไฟอมตะ จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี หลอดไฟอมตะ เป็นการสร้างบัลลาตส์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสามารถนำไปใช้ได้กับหลอดฟลูอเรสเซนต์ที่ปกติ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เสียแล้ว เพื่อจะช่วยลดปัญหาของการที่จะต้องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เสียแล้ว ซึ่งภายในหลอดจะถูกบรรจุด้วยสารปรอทที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยจะใช้หลักการให้แรงดันสูงกับหลอดไฟ เพื่อให้ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านสารเรื่องแสงภายในหลอดเกิดเป็นแสงสว่าง และให้กระแสไฟฟ้าต่ำ เพื่อไม่ให้หลอดไฟกินพลังงานมากเกินไป

 

ที่มาและความสำคัญ: บัลลาตส์อิเล็กทรอนิกส์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนบัลลาตส์แกนเหล็กทั่วไป เนื่องจากบัลลาตส์อิเล็กทรอนิกส์ใช้พลังงานน้อยกว่าบัลลาตส์แกนเหล็ก แต่สิ่งที่ยังคงเหมือนกันคือ เมื่อหลอดฟลูออเรสเซนต์ เสื่อมสภาพต้องเปลี่ยนหลอดใหม่ทดแทน และต้องทิ้งหลอดฟลูออเรสเซนต์เสื่อมสภาพไป หลอดฟลูออเรสเซนต์มีไอปรอท  ก๊าซอาร์กอน  ฯลฯ  เป็นส่วนประกอบ เมื่อหลอดฟลูออเรสเซนต์แตก จะทำให้สารเคมีรั่วใหลออกมา เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และชั้นบรรยากาศ ที่กล่าวมาเป็นบัลลาตส์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเพื่อลดปัญหาตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  ผู้จัดทำจึงได้คิดสร้างบัลลาตส์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำให้หลอดฟลูออเรสเซนต์เสื่อมสภาพกลับมาใช้งานได้ในระยะเวลาหนึ่ง ลดปัญหาการทิ้งหลอดฟลูออเรสเซนต์เสื่อมมภาพ ลดการเกิดมลภาวะ และ ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เสื่อมสภาพ

หลักการทำงาน: สิ่งประดิษฐ์ หลอดไฟอมตะ เป็นการสร้างบัลลาตส์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสามารถนำไปใช้ได้กับหลอดฟลูอเรสเซนต์ที่ปกติ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เสียแล้ว เพื่อจะช่วยลดปัญหาของการที่จะต้องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เสียแล้ว ซึ่งภายในหลอดจะถูกบรรจุด้วยสารปรอทที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยจะใช้หลักการให้แรงดันสูงกับหลอดไฟ เพื่อให้ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านสารเรื่องแสงภายในหลอดเกิดเป็นแสงสว่าง และให้กระแสไฟฟ้าต่ำ เพื่อไม่ให้หลอดไฟกินพลังงานมากเกินไป.

ประโยชน์:

1. ลดการทิ้งหลอดฟลูออเรสเซนต์เสื่อมสภาพ

2.ประหยัด พลังงานไฟฟ้า และลดค่าใช้จ่ายในส่วนของหลอดฟลุออเรสเซนต์

สมรภูมิไอเดีย

สมรภูมิไอเดีย BrainChild tv3 สิ่งประดิษฐ์มากประโยชน์ที่จะทำให้ท่านต้องร้อง ว้าว ออกอากาศทุกเช้าวันเสาร์ เวลา 9.00 – 9.30 น. ติดตามชมได้ทางช่อง 28