แชร์โพสนี้

รายการสมรภูมิไอเดีย นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ ค้อนเดินสายและรีด จากวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต  จ.ภูเก็ต อุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและสวยงามในการเดินสายไฟฟ้าในอาคารที่สามารถรีดสายไฟฟ้าชนิด VAF ได้ หลายขนาด คือ ขนาดตั้งแต่ 1.0  ถึง 2.5 ตารางมิลลิเมตร ให้ตรงและเรียบ โดยมีค้อนเดินสายและเครื่องรีดสายไฟฟ้าอยู่ในตัวเดียวกันน้ำหนักเบาสามารถพกพาได้สะดวก ใช้วัสดุที่ได้คุณภาพไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดความเสียหายให้กับฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า

ที่มาและความสำคัญ: จากการศึกษาในรายวิชาการเดินสายไฟภายในอาคารและในโรงงาน  แล้วเจอปัญหาการรีดสายไฟก่อนเดินสายไฟฟ้าทุกครั้งคือต้องรีดสายไฟฟ้าด้วยผ้าก่อน  ทำให้จะต้องจัดหาผ้าสำหรับรีดสายซึ่งมักจะลืมนำติดตัวมา รวมทั้งใช้เวลานานกว่าจะรีดสายไฟฟ้าให้ตรงและเรียบ  และเพื่อแก้ไขปัญหาในการรีดสายไฟฟ้าและลดระยะเวลาของการเดินสายไฟฟ้า ชนิด VAF ขนาดตั้งแต่ 1.0 ถึง 2.5 ตารางมิลลิเมตร  จากปัญหาดังกล่าว  กลุ่มผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดประดิษฐ์ค้อนเดินสายและรีดสายไฟฟ้าขึ้น  เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ค้อนเดินสายและรีดสายไฟฟ้าขึ้น

หลักการทำงาน: เป็นค้อนเดินสายไฟฟ้า ที่สามารถใช้ในงานเดินสายไฟฟ้า สามารถรีดสายและตอกตะปูเดินสายไฟฟ้าได้ในตัวเดียวกัน โดยมีลูกกลิ้งสำหรับรีดสายไฟฟ้าอยู่ที่หัวค้อนเดินสาย

ประโยชน์: ค้อนเดินสายและรีดสายไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ช่วยรีดสายไฟฟ้าชนิด VAF ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและสวยงามในการเดินสายไฟฟ้าในอาคารที่สามารถรีดสายไฟฟ้าชนิด VAF ได้ หลายขนาด คือ ขนาดตั้งแต่ 1.0  ถึง 2.5 ตารางมิลลิเมตร ให้ตรงและเรียบ โดยมีค้อนเดินสายและเครื่องรีดสายไฟฟ้าอยู่ในตัวเดียวกันน้ำหนักเบาสามารถพกพาได้สะดวก ใช้วัสดุที่ได้คุณภาพไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดความเสียหายให้กับฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า

สมรภูมิไอเดีย

สมรภูมิไอเดีย BrainChild tv3 สิ่งประดิษฐ์มากประโยชน์ที่จะทำให้ท่านต้องร้อง ว้าว ออกอากาศทุกเช้าวันเสาร์ เวลา 9.00 – 9.30 น. ติดตามชมได้ทางช่อง 28