แชร์โพสนี้

ทีมนักโบราณคดีจากอัฟนิสถานและทั่วโลก ได้ค้นคบซากอารยธรรมทางพุทธศาสนาแห่งนี้ หรือที่เรียกกันว่า “เมส ไอนัค”(MesAynak) โดยเป็นโบราณสถานที่เต็มไปด้วยหลักฐานทางพุทธศาสนา และนักโบราณคดีมีเวลาเหลือในการศึกษาโบราณสถานแห่งนี้ไม่มากนัก