แชร์โพสนี้

บริษัท Ibuku Bamboo Architecture and Design ใน Bali, Indonesia ได้คินค้นวิธีกันแมลง โดยใช้ boron salt หรือ เกลือโบรอน มาเคลือบไม้ไผ่ เพื่อป้องกันแมลงขึ้น