แชร์โพสนี้

สิ่งของมีค่าทางประวัติศาสตร์ ที่ถูกขโมยไปและได้ถูกนำกลับคืน 4 ชิ้น คือ ภาพวาด Mona Lisa ,นาฬิกาข้อมือ The Queen ,ภาพวาด The Scream และชิ้นสุดท้ายคือ กีต้าร์รุ่นกิ๊ปซัน ชื่อ ลูซิล (Lucille)