แชร์โพสนี้

เขตชายแดนติดต่อของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ได้มีการระดมกำลังทหาร พร้อมปะทะ ด้วยเหตุผลมากจากเครื่องกระจายเสียง เนื่องจากเครื่องกระเสียงนี้ ถือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ propaganda (สื่อชวนเชื่อ) ของเกาหลีใต้