แชร์โพสนี้

ประเทศจีนกำลังพัฒนากังหันลมเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า หลังประสบปัญหากังหัน ไม่สามารถทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ