แชร์โพสนี้

ผู้คนมากมายต่างให้ความสนใจกับบอลลูนสีสันสวยงาม ที่ถูกประดับไฟ ในเทศกาลบริสตอล อินเทอร์แนชชันนอล บอลลูน ฟิเอซตา (Bristol International BalloonFiesta) ณ เมือง Bristol ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ