แชร์โพสนี้

ทางการเกาหลีเหนือได้มีการประกาศให้ประเทศมี Time Zone หรือเขตเวลาเป็นของตนเอง โดยจะมีชื่อเรียกว่า เปียงยาง ไทม์ (Pyongyang Time)