แชร์โพสนี้

ผลสำรวจจากผู้ใหญ่กว่า 480,000 คน พบว่า การรับประทานอาหารรสเผ็ดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีอายุยืน โดยผู้ที่รับประทานอาหารรสเผ็ดมีแนวโน้มความเสี่ยงในการเสียชีวิตน้อยกว่า