แชร์โพสนี้

บริษัท Pearson ตกลงจะขาย Financial Times Group ให้กับ บริษัท Nikkei ของญี่ปุ่น ในราคา 1 พัน 320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่า วัฒนธรรมการทำข่าวของญี่ปุ่น กับตะวันตกไม่เหมือนกัน