สื่อสหรัฐตีข่าวผลการวิจัยว่าการทําโทษลูกในสื่อออนไลน์ ทำให้มีผลเสียทางจิตวิทยา ไม่เป็นผลดีแก่ตัวเด็ก และทำให้เกิดความแตกแยกในครอบครัว