แชร์โพสนี้

ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ ร่างพิมพ์เขียวสำหรับสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกได้แล้ว เมื่อสร้างเสร็จ คาดว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลก
 
ควอนตัมคอมพิวเตอร์ จะเป็นผลผลิตของควอนตัมฟิสิกส์ เทคโนโลยีที่สลับซับซ้อน  และยังอยู่ในขั้นทดลอง ถือเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง รวมถึงอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์พูดมาหลายปี เป็นการโต้เถียงเชิงทฤษฎี เกี่ยวกับพลังที่ประกอบกันเป็นจักรวาลในระดับอนุภาค แต่พูดกันมานาน ก็ยังไม่มีผลเป็นรูปธรรม จนกระทั่งมีความพยายามจะสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์ขึ้น
 
Winfried Hensinger นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ในสหราชอาณาจักร เป็นหัวหน้าทีมโครงการนี้ ทีมงานนานาชาติของเขาประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ นักฟิสิกส์ และวิศวกร จากบริษัท Google ในสหรัฐอเมริกา, มหาวิทยาลัย Aarhus ในเดนมาร์ก, สถาบันวิจัย RIKEN ที่ญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัย Siegen ในเยอรมนี ตอนนี้เมื่อได้พิมพ์เขียวมาแล้ว ขั้นต่อไปก็คือ สร้างคอมพิวเตอร์ต้นแบบ โดยจะสร้างขึ้นที่มหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์
 
อย่างไรก็ตาม คาดว่าต้องใช้เวลาหลายปีสร้าง และใช้เงินหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐฯในการพัฒนา แต่ถ้าทำสำเร็จก็จะปฏิวัติวงการคอมพิวเตอร์ สามารถแก้ปัญหาที่คอมพิวเตอร์ธรรมดา ไม่สามารถทำได้ ต่อให้เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุด
 
สำหรับหลักการทำงาน ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ธรรมดา จะมีหน่วยข้อมูลที่เรียกว่าบิต มีค่า 0 หรือ 1 แต่ถ้าเป็นระบบควอนตัม บิตของควอนตันที่เรียกว่า คิวบิท (qubit) สามารถมีค่าเป็นทั้ง 0 และ 1 ได้ในเวลาเดียวกัน ทำให้มันคำนวณได้หลายชั้นพร้อมกัน การทำงานแบบนี้ที่เรียกว่า ความพัวพันเชิงควอนตัม เป็นหลักการที่ไอน์สไตน์บอกว่าใช้ย้ายมวลสารได้
 
อุปสรรคของเทคโนโลยีนี้คือ นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ที่มีคิวบิทมากกว่า 10 หรือ 15 คิวบิท เครื่องที่สร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการ มีปัญหาหยุดกลางครัน หรือ drop out ทำให้คิวบิท สูญเสียสภาวะความคลุมเครือ และมีค่าเป็น 0 หรือ 1 อย่างใดอย่างหนึ่ง