แชร์โพสนี้

มีข่าวดีมาฝากสำหรับคนที่อายุเกิน 40 ปี และสายตาชักจะเริ่มยาว ตอนนี้มีผู้พัฒนาแอพฝึกดวงตา ช่วยให้มองเห็นชัดเจนอีกครั้ง โดยยังไม่ต้องใส่แว่น
 
GlassesOff เป็นแอพโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ผลงานบริษัทอิสราเอล เป็นแบบฝึกหัดฝึกสมอง หลักการคือใช้ภาพที่เรียกว่า ภาพเกบอร์ (Gabor Images) กระตุ้นสมองส่วนการมองเห็น ให้เซลล์สมองทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้พัฒนาแอพบอกว่า ถ้าฝึกอย่างจริงจังเพียง 3 เดือน วันละ 12-15 นาที ก็จะมองเห็นชัดขึ้น และสามารถอ่านหนังสือโดยไม่ต้องใส่แว่นสายตา หลังจากเห็นชัดขึ้นแล้ว ก็ควรจะฝึกต่อไปอีกเดือนละครั้งหรือสองครั้ง เพื่อคงระดับการมองเห็นให้คงที่
 
แอพนี้ไม่ได้ช่วยให้สายตาดีขึ้น แต่จะช่วยฝึกสมองให้ทำงานเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยชดเชยสายตาที่แย่ลงตามวัย ทำให้มันสามารถแปลภาพเบลอๆ ให้กลายเป็นข้อมูลที่มันเข้าใจ แอพฝึกสมองนี้คิดค่าบริการเดือนละ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ถือว่าคุ้มถ้าช่วยให้สายตาใช้งานได้ปกติ
 
รายงานวิจัย ผลการใช้แอพ GlassesOff โดยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่เบิร์กลี่ย์ ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาแอพ ระบุว่า ผู้ร่วมทดลองร้อยละ 90 กลับมาอ่านหนังสือได้โดยไม่ต้องใส่แว่นหลังจากใช้แอพนี้ฝึกสมองอย่างจริงจัง และพบว่าอายุสายตาลดลงเฉลี่ย 8.6 ปี อีกงานวิจัยเป็นของนักบินเครื่องบินขับไล่กองทัพอากาศอิสราเอล พบว่าส่วนใหญ่มีการมองเห็นดีขึ้น