แชร์โพสนี้

วิศวกรโปแลนด์พัฒนาโดรนตรวจมลพิษทางอากาศ สำหรับใช้ตรวจพื้นที่ที่สกปรกที่สุดของโปแลนด์ 
 
หลักการทำงานของโดรนนี้ จะมีอุปกรณ์ดูดอากาศเข้าไปในช่องรับ จากนั้นเซนเซอร์ซึ่งเป็นเลเซอร์จะวิเคราะห์ตัวอย่าง และใช้ไมโครโพรเซสเซอร์คำนวณผลทั้งหมด ก่อนส่งสัญญาณกลับมายังเซิฟเวอร์ ทางผู้พัฒนาบอกว่า ตอนนี้พยายามจะสร้างอุปกรณ์ตรวจที่มีขนาดเล็กลง เพื่อให้ติดตั้งกับโดรนขนาดเล็กได้ ซึ่งโดรนตัวนี้สามารถวัดปริมาณฝุ่น, ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนนอกไซด์ และวัดได้แม้แต่สารก่อมลพิษที่มีขนาดเล็กที่สุด ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
 
โปแลนด์ ถือเป็นประเทศที่ก่อมลพิษทางอากาศมากที่สุดในยุโรป และกำลังถูกฟ้องในศาลยุติธรรมยุโรป เนื่องจากแก้ปัญหาคุณภาพอากาศล่าช้า ส่วนสาเหตุมลพิษส่วนใหญ่มาจากการเผาถ่านหินหรือขยะ เพื่อทำความร้อน โดยเฉพาะเขตใกล้เมืองสกีรีสอร์ตในภาคใต้ รายงานระบุว่า ชาวบ้านแถวนั้นไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกระทรวงสิ่งแวดล้อมโปแลนด์ยอมรับว่ามีปัญหานี้จริง แต่สถานการณ์ค่อยๆดีขึ้น หลังจากมีการปรับปรุงระบบทำความร้อนตามบ้านเรือนให้ทันสมัย และหันมาใช้วิธีที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น