แชร์โพสนี้

National Geographic รายงานว่า กลิ่นเหม็นของไดเมธิลซัลไฟด์ หรือ กลิ่น DMS ทำให้ฝูงนกทะเล 3 ชนิด คือ นกอัลบาทรอส นกเปเตรล และนกจมูกหลอด เข้าใจผิดคิดว่า เศษพลาสติกเป็นอาหาร และมักจะบินมากินเศษพลาสติกดังกล่าว

โดยปกติฝูงนกทะเลเหล่านี้ จะกินเคย หรือ สัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกับกุ้งเป็นอาหาร รวมถึงสาหร่ายทะเล