แชร์โพสนี้

โครงการ Iceland Deep Drilling Project หรือ IDDP ของไอซ์แลนด์ กำลังขุดเจาะพื้นดินที่เมืองเรกยาเนส ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ โดยขุดเจาะลงไปที่ความลึกประมาณ 4.8 กิโลเมตร เพื่อจะนำความร้อนจากแม็กมา หรือ หินหนืดร้อน ที่อยู่ใต้พื้นผิวโลกขึ้นมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนให้มากขึ้น

Fred Pearce จากเว็บไซต์ New Scientist ระบุว่า โดยส่วนใหญ่แล้วโครงการพลังงานความร้อนใต้พิภพ จะได้พลังงานมาจากหินร้อนที่อยู่ใกล้กับเปลือกโลก ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 200 องศาเซลเซียส แต่โครงการ IDDP กำลังขุดหลุมลงไปให้ลึกมากกว่าเดิม เพื่อหาจุดที่มีการสะสมตัวของแม็กมา ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 400 ถึง 1 พันองศาเซลเซียส ซึ่งถ้านำพลังงานขึ้นมาใช้ เพียงหลุมนี้หลุมเดียวก็ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับหลุมอื่นๆ

การขุดเจาะครั้งนี้เป็นแนวคิดที่ต่อยอดมาจากเมื่อ 7 ปีที่แล้ว ที่ IDDP ขุดเจาะไปเจอแหล่งแม็กมาโดยบังเอิญ ที่ระดับความลึกประมาณ 2 กิโลเมตรจากผิวดิน เมื่อเทน้ำลงไปในหลุม ทางโครงการก็ได้ไอน้ำร้อนยิ่งยวด ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 400 องศาเซลเซียส จนเป็นที่มาของการขุดเจาะครั้งนี้

ไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกที่กำลังเคลื่อนตัวออกจากกันอย่างช้าๆ ทำให้ไอซ์แลนด์มีภูเขาไฟที่ปะทุอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งทั้งหมดกลายมาเป็นข้อดี ทำให้ไอซ์แลนด์สามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพได้อย่างง่ายดาย