แชร์โพสนี้

ตัวเลขจากการวิจัยของรัฐสภาญี่ปุ่น พบว่า ชาวญี่ปุ่นป่วยด้วยโรคฮิกิโคโมริ มากถึง 5 แสน 4 หมื่น 1 พันคน รวมถึงนักเขียนบทชื่อดังอย่าง ฮิเดโตะ อิวาอิ ที่เคยป่วยด้วยโรคนี้ โดยผู้ป่วยจะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน และปฏิเสธที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป/ ศาสตราจารย์ Takahiro Kato จากมหาวิทยาลัยคิวชู มองว่า การบำบัดรักษาจึงต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ และการเข้าร่วมกลุ่มบำบัด รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว เพื่อนำผู้ป่วยกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง ขณะที่ภาคเอกชนของญี่ปุ่น ได้ร่วมกันพัฒนาระบบศึกษาทางไกล ควบคู่ไปกับศูนย์บำบัด เพื่อช่วยแก้ไขภาวะฮิกิโคโมริโดยเฉพาะ ด้วยความหวังที่จะพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมมากขึ้น