แชร์โพสนี้

เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน กำลังร่วมมือกับนักแฮกเกอร์ หาทางดัดแปลงโทรศัพท์ไอโฟนสำหรับนักข่าว ที่กังวลว่าจะตกเป็นเป้าถูกรัฐบาลสอดส่อง โดยจะมีระบบเตือนการสอดส่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักข่าวใช้งานได้ปลอดภัยขึ้น