แชร์โพสนี้

ตอนนี้เรือนจำเกโซน (Quezon) เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความแออัดสูงที่สุดในฟิลิปปินส์ แต่ละวันจะมีนักโทษรายใหม่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากสงครามกวาดล้างยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตอร์เต โดยห้องขังขนาด 18.5 ตารางเมตร มีนักโทษถึง 85 คน ส่วนห้องที่ใหญ่กว่าเพียงเล็กน้อย มีนักโทษมากถึง 131 คน ทั้งๆ ที่ห้องขังถูกออกแบบมาเพื่อจุคนเพียง 30 คนเท่านั้น อีกทั้งยังเคยมีนักโทษหลายรายที่เสียชีวิตจากอากาศร้อนจัด