แชร์โพสนี้

มาสซูด ฮัสซานี ได้พัฒนาโดรนต้นแบบที่สามารถตรวจจับ สร้างแผนที่และทำลายทุ่นระเบิดได้ โดยแนวคิดนี้เกิดจากประสบการณ์ที่เคยทำของเล่นในวัยเด็ก รวมถึงการพัฒนาวิทยานิพนธ์จบการศึกษา