แชร์โพสนี้

กลุ่มสมาคมผู้บริโภค เตรียมยื่นรายชื่อกว่า 350,000 คน ต่อ KFC เพื่อเรียกร้องให้กลุ่มธุรกิจ Yum Brand Inc unit หยุดใช้ยาปฏิชีวีนะในไก่ที่จะใช้เป็นวัตถุดิบ หลังผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เตือนถึงภาวะเชื้อดื้อยา “ซูเปอร์บัค” ที่ทำให้ชาวอเมริกันเสียชีวิตไปแล้วกว่า 23,000 ราย โดยก่อนหน้านี้ คู่แข่งรายสำคัญของ KFC ได้ประกาศเลิกใช้ยาปฏิชีวนะสำคัญของมนุษย์ในไก่แล้ว