แชร์โพสนี้

ใกล้ถึงวันชาติสหรัฐอเมริกา 4 กรกฎาคม เว็บไซต์ usatoday รายงานว่า สำนักวิจัยIpsos Public Affairs ลองสำรวจความรู้ของชาวอเมริกัน 2,010 คน ให้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ซึ่งมีข้อสอบขอสัญชาติอเมริกันรวมอยู่ด้วย เพื่อดูว่าหากให้ชาวอเมริกันไปสอบสัญชาติจะสอบผ่านหรือไม่