แชร์โพสนี้

เกือบ 30 ปี หลังประกาศห้ามใช้สารเคมีที่ทำลายชั้นโอโซน เว็บไซต์ New York Times รายงานว่า นักวิทยาศาสตร์พบสัญญาณบ่งชี้ว่าชั้นบรรยากาศกำลังซ่อมแซมตัวเอง หรือ รูโอโซนเล็กลง