แชร์โพสนี้

นักฟิสิกส์จากไมอามี่ สหรัฐอเมริกา พยายามที่จะหาวิธีการที่ทางผู้เชี่ยวชาญด้านก่อการร้ายและหน่วยงานของรัฐบาล ได้ทำการหาเบาะแสจากการโพสต์และทวิตฯ ข้อความที่สนับสนุนขบวนการของกลุ่มติดอาวุธ ซึ่งจากการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารของทีมวิจัยได้ระบุว่า ค้นโพสต์ของกลุ่มฝักใฝ่อิสลามหัวรุนแรงทุกวันตั้งแต่กลางปี 2014 จนถึงเดือนสิงหาคมปี 2015 นำมาวิเคราะห์กลายเป็นสมการเพื่อธิบายความเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้ เพื่อใช้ในการทำนายเหตุโจมตีในอนาคตได้