แชร์โพสนี้

สวิตเซอร์แลนด์ เปิดตัวอุโมงค์รถไฟยาวที่สุดในโลกใต้เทือกเขาแอลป์ ซึ่งมีความยาวกว่า 57 กิโลเมตร ยาวกว่าอุโมงค์ไซกันของญี่ปุ่นที่มีความยาว 53.9 กิโลเมตร ขึ้นมาเป็นอุโมงค์รถไฟยาวที่สุดในโลก ส่วนความยาวรวมทั้งหมดนั้นอยู่ที่ 152 กิโลเมตร โดยรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์เชื่อว่า จะเป็นการเริ่มต้นการปฏิวัติด้านการคมนาคม และจะทำให้ประเทศในทวีปยุโรปมีความใกล้กันมากขึ้น เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการเดินทางนั้นจะลดลงเป็นอย่างมาก