แชร์โพสนี้

นักวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งในบราซิล ศึกษาวิธีจำกัดความสามารถของยุงลาย ในการแพร่เชื้อไวรัสซิกา ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะศรีษะเล็กผิดปกติในเด็กแรกเกิด โดยพูดถึงการใช้แบคทีเรียที่มีชื่อว่า วอร์แบเซีย 
 
นักวิจัยทดลองด้วยการฉีดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ เข้าไปในไข่ของยุงลาย ทำให้ยุงที่เกิดมามีความต้านทานต่อเชื้อไวรัสซิกาสูงขึ้น และสามารถลดการแพร่ระบาดของเชื้อตัวนี้ได้
 
สำหรับเชื้อวอร์แบเซียสามารถพบได้ในแมลงทุกชนิดประมาณร้อยละ 40 ไม่ค่อยพบในยุงที่เป็นพาหะของเชื้อไวรัสซิกา เชื้อไข้เลือดออก รวมถึงโรคชิคุนกุนยา นอกจากการใช้เชื้อแบคทีเรียแล้วยังมีวิธีอื่นๆอีกเช่น การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย