แชร์โพสนี้

คลิปสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อว่า Killer Drone เป็นโดรนที่จะบินเข้าไปทำลายสิ่งของ โดยการใช้เลื่อยไฟฟ้า ไปติดกับอุปกรณ์โดรนบิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจต่างๆ