แชร์โพสนี้

สหภาพยุโรปร่วมด้วย 28 ประเทศ ตัดสินใจจะร่วมมือกับประเทศตุรกี ในการส่งกลับผู้ลี้ภัยเนื่องจากยุโรปเกรงว่จะไม่สามารถรับมือกับจำนวนของผู้ลี้ภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวถูกวิจารณ์ว่าขาดศีลธรรมผิดกฎหมายและไม่มีประสิทธิภาพ