แชร์โพสนี้

พรรคฝ่ายค้านของบราซิลได้เสนอให้ ลูลา อดีตประธานาธิบดี มาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีแทนภายใต้การดำเนินงานของ นางดิลมา รูซเซฟ ประธานาธิบดีรักษาการ เพราะถ้า ลูลา ตกลงเป็นรัฐมนตรี พวกเขาจะได้ความคุ้มกันจากศาล จากการสอบสวน เนื่องจากกฎหมายของประเทศบราซิลระบุไว้ว่ารัฐมนตรีสามารถขึ้นได้เฉพาะศาลฎีกาเท่านั้น