แชร์โพสนี้

ปัจจุบันความแน่นแฟ้นของประเทศเกาหลีเหนือ และประเทศจีน ถือว่าลดลงมาก โดยทางการปักกิ่งเห็นชอบกับทางการสหรัฐฯ และUN ที่จะลงโทษเกาหลีเหนือจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์