แชร์โพสนี้

EMILY หุ่นยนต์ไลฟ์การ์ดรุ่นใหม่ เป็นหุ่นยนต์ช่วยคนตกน้ำที่มีลักษณะคล้ายทุ่นช่วยประคองตัว ติดกล้องและวิทยุ สามารถบังคับระยะไกล หรือรีโมทคอนโทรล โดยเริ่มนำมาใช้งานช่วยเหลือผู้อพยพที่กรีซ