แชร์โพสนี้

กลุ่มครูสอนหนังสือในนิวยอร์ค ได้จับวีดีโอเกมดัง “ไมน์คราฟท์” มาดัดแปลงเพื่อใช้สอนหนังสือให้กับเด็กๆ ซึ่งผลตอบรับดีเยี่ยมจนบริษทไมโครซอฟท์ซื้อลิขสิทธิ์เกมดัดแปลงนี้ไปพัฒนาต่อ