แชร์โพสนี้

ผู้อพยพชาวอิรักจำนวนหลายพันคน ตัดสินในย้ายออกจากยุโรป เพื่อกลับบ้านเกิดในประเทศอิรัก หลังผิดหวังกับชีวิตในยุโรปที่พวกเขาได้ตั้งเป้าหมายไว้ แต่ยังมีผู้อพยพบางส่วนที่ยืนยันจะอาศัยต่อในยุโรป เนื่องจากเกรงกลัวอำนาจของกลุ่มก่อการร้ายเอส