แชร์โพสนี้

คลิปชาย 2 คน นำสว่านจุ่มสีแล้วนำมาวาดภาพศิลปะบนไม้กระดาน ซึ่งเป็นความคิดที่สร้างสรรค์มากๆ โดยใครจะรู้ว่าสว่านสามารถใช้เป็นอุปกรณ์งานศิลป์ได้ด้วย