แชร์โพสนี้

ทางการของประเทศเนปาล ได้ส่งความช่วยเหลือไปยังเมืองลาพรัค ในเขตกอคาร์ โดยเป็นเครื่องนุ่งห่มเพื่อความอบอุ่นให้กับชาวบ้าน ผู้รอดจากเหตุแผ่นดินไหว