แชร์โพสนี้

วอล์มาร์ท ร้านค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกา กำลังมีแผนปิดกิจการของ 269 สาขาทั่วโลก และตัดสินใจเปิดตลาดการค้าออนไลน์อย่างเต็มตัว