แชร์โพสนี้

ดินสอรักษ์โลกสุดแนว เมื่อใช้จนหมดสามารถนำไปปลูกเป็นต้นพืชต่อได้ ซึ่งดินสอรักษ์โลก นี้สามารถสื่อให้ผู้คนเห็นได้ว่า ของที่ใช้จนหมดแล้วไม่จำเป็นต้องเอาไปทิ้งก็ได้ โดยสามารถประยุกต์เพื่อนำของเหลือไปทำอย่างอื่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ด้วย