คลิปการสร้างเครื่องบินจำลองจากแผ่นกระดาษ โดยมีรายละเอียดสวยงามคล้ายเครื่องบินจริงมากๆ