แชร์โพสนี้

ด้วยอายุขององค์ดาไลลามะที่ค่อนข้างมากแล้ว หลายฝ่ายจึงแสดงความกังวลถึงความมั่นคง และสภาพความเป็นอยู่ของชาวทิเบตกว่า 6 ล้านคน ในประเทศจีน หากพระองค์เสียชีวิตไป เพราะนอกจากองค์ดาไลลามะ จะเป็นผู้นำทางการเมืองแล้ว ยังเป็นผู้นำทางปัญญาและจิตใจของชาวทิเบตด้วย