แชร์โพสนี้

นายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษ นายเดวิด แคมเมอรอน แสดงความพยายามในการโน้มน้าวผู้บัญญัติกฎหมาย ให้มีการอนุญาตและมอบอำนาจการโจมตีทางอากาศ เพื่อจัดการกับกลุ่มก่อการร้ายไอเอสในประเทศซีเรีย