แชร์โพสนี้

คลิปชายนักกายกรรมเดินบนเส้นเชือกระยะทางเกือบครึ่งกิโลเมตรบนความสูง 2,000 เมตร ที่ทะเลทรายยูทาห์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมทำลายสถิติเดินบนเชือกไกลที่สุดในโลก