แชร์โพสนี้

สถาบันเศรษฐกิจและสันติภาพได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับ ดัชนีการก่อการร้ายทั่วโลกประจำปี 2015 และพบว่า กลุ่มโบโกฮารามก่อเหตุจำนวนน้อยครั้งกว่ากลุ่มไอซิส แต่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2000 มีการก่อการร้ายมากกว่า 61,000 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 140,000 คน ส่วนปี 2014 มีผู้เสียชีวิตจากเหตุก่อการร้ายจำนวน 32,658 คน จาก 67 ประเทศทั่วโลก