แชร์โพสนี้

ประเทศเมียนมาได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศ จากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย และในวันถัดมา พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ได้ประกาศชัยชนะ พร้อมกับความยินดีจากประชาชนโดยทั่ว