แชร์โพสนี้

คลิปภาพสวยๆ จากน่านฟ้าของเมืองดูไบโดยมีมนุษย์ติดเจ็ทแพ็คบินพร้อมเครื่องบิน ขนาดใหญ่ A380