world wide weekend สหรัฐอเมริกา โอกาสเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนําตํ่าลง (21มี.ค.58)

โพสโดย
World Wide Weekend
วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
1,550 ครั้ง

แชร์โพสนี้

สหรัฐอเมริกา โอกาสเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนําตํ่าลง ข่าวการวิจารณ์การรับนักศึกษาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนน้อยลง อาจมีผลมาจากปริมาณนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและความต้องการที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำเพิ่มมากขึ้น และเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำส่งผลให้มหาวิทยาลัยชั้นนำมีข้อแม้ในการรับนักศึกษามากขึ้นตามไปด้วยนั้้นเอง