แชร์โพสนี้

นางชีค ฮาซินา นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ ตอบโต้ด้วยความสงสัย และความไม่ไว้วางใจ ต่อข้อมูลที่สหรัฐฯใช้เตือน โดยเชื่อว่า ในประเทศบังกลาเทศนั้น ไม่มีกลุ่มก่อการร้ายไอเอสแน่นอน พร้อมบอกว่าประเทศสหรัฐฯได้ใช้ข้อมูลที่ผิดพลาดและมีความบกพร่อง